Library! Bown Crossing, Boise, Idaho, USA

Library! at Bown Crossing
אוכלוסייה: בויסי היא עיר הבירה של מדינת איידהו, העיר הגדולה במדינה, וכן בירת מחוז אדה. שם העיר נהגה בפי המקומיים "בּוֹיְסִי",
אם כי דוברי אנגלית במקומות אחרים נוהגים להגות את השם כ"בּוֹיְזִי". מקור השם הוא מהמילה הצרפתית boisé, שמשמעה "מיוער". 
העיר מונה למעלה מ-223,000 תושבים.
מערך הספריות: 6 ספריות ציבוריות 
שנה: 2017
שטח: כ-1,500 מ"ר
עלות: 8.625 מיליון דולר
אדריכלות: FFA Architecture & Interiors 
לקריאה נוספת ולתמונות: Library! Bown Crossing, Boise, Idaho, USA

התכנון של "הספרייה" באזור באון קרוסינג נובע מהקשר היסטורי וטבעי שמחבר באופן ייחודי בין מבנה למקום. 
נופים הרריים נשקפים מצד צפון, שדרת בואז ההיסטורית עוברת ממזרח לספריה, ושביל אורגון (שביל המהגרים בארצות הברית 
שחיבר את נהר מיזורי לעמקים באורגון) משתרע מצד דרום. האתר עצמו ממוקם בין אזור פיתוח מסחרי שמיועד להולכי-רגל לבין 
בית-ספר יסודי. עם אוכלוסייה בעלת מנעד כה מגוון סביב האתר, נועד לספרייה החדשה תפקיד: חיזוק החיבורים הפיסיים והפסיכולוגיים
בין האלמנטים האלה, באמצעות בנייה על שטח בעל היסטוריה ייחודית, אקולוגיה טבעית וחיות עכשווית.
צורתו של מבנה הספרייה מתכתבת עם השפעות עיצוביות מוגדרות מצד האתר וסביבתו. הגיאומטריה הרדיאלית (שיש בה קווים היוצאים
מנקודה מרכזית משותפת) 'ננעלת' לתוך קיר מרכזי, דרך עמודי המבנה ושטח הכיכר. המבנה גלוי מכל זווית ואין לו עורף. מי שחונה ליד 
המבנה, מתקרב אליו ברגל או רק צופה בו, זוכה למגוון רחב של נקודות-מבט. התכנון ה'אסוף' של המבנה מכוון להשיג למבקרים בספרייה
מבטים אופטימלייים כלפי חוץ. 
הספרייה תוכננה באופן שמאפשר לסנן מי-גשם לתוך גומות אדמה לחות שנשתלו בהם צמחים. הגג נבנה בצורת שכבות. החומריות של הקירות 
שואבת השראה מהנוף שברקע, גבעות העיר בויסי.
בתכנון הספרייה, המטרת הייתה להציג מבנה עם תחזוקה נמוכה, שייצור הזדמנויות לקהילה המקומית, ויכלול גן מושקע ומרשים בצד הכניסה המרכזית.
בתום שבע שנים של תכנון ובנייה, ניכר כי סניף באון רוסינג אינו דומה לשאר הספריות ברשת הספריות של בויסי. יש בו שימוש נקי בלוחות עץ בהיר,
אח מרכזית מרהיבה, 28 עמדות מחשב, חדרי-לימוד וכינוס, וכ-40,000 פריטים להשאלה. למבנה מאפיינים בני-קיימא רבים, המשמשים ככלי-למידה
לקהילה וגם עוזרים לספרייה להשיג את הרישוי (LEED) של מבנה ירוק.
אבן-חול ממחצבות מקומיות הייתה מרכיב מפתח באדריכלות העיר בויסי במשך דורות. בית באון ההיסטורי, שנבנה ב-1879, שוכן בסמיכות לספרייה
ומתאפיין באבן-חול ממחצבה בעמק השכן. ההחלטה לאפיין את מבנה הספרייה באבן-חול התקבלה במהלך התכנון כמחווה למבנה ההיסטורי, והפכה להיות
המניע המרכזי באסטרטגיית העיצוב.

Photo: Wikipedia