Bankstown Library & Knowledge Center, Australia

Bankstown Library & Knowledge Center
אוכלוסייה: אזור קנטרברי-בנקסטאון הוא פרבר בדרום מערב סידני ומונה כ- 33,000 תושבים.
מערך הספריות: 12 ספריות ציבוריות באזור קאנטרברי-בנקסטאון
שנה: 2014
שטח: 5,914 מ"ר
עלות: 22 מיליון דולר
אדריכלות: Francis-Jones Morehen Thorp 
לקריאה נוספת ולתמונות: Bankstown Library & Knowledge Center, Australia

מועצת העיר בנקסטאון החזירה את החיוניות לספרייה הציבורית משנות השישים, ויצרה מבנה בר-קיימא עם מאפיינים אדריכליים ייחודיים,
ועם מרחבים ציבוריים מעוצבים באדריכלות נוף - שני מאפיינים היוצרים תחושה של קהילה.
המיקום בליבה של העיר, יחד עם פיתוחה של הספרייה ושל מרכז המידע, נועדו להחיות את האתר וליצור חוויה מרחבית עשירה לחברי הקהילה
ולמבקרים.
בנוסף ליצירת מבנה בר-קיימא, נועד העיצוב לפתח מרחב ציבורי נגיש ומסביר פנים. מכאן שהספרייה ומרכז-המידע אינם רק מקום לאיחסון ספרים,
אלא הם מהווים גם מוקד לקהילה מעורבת, ומשחקים תפקיד משמעותי במחוז בנקסטאון. נעשה כאן שימוש בעקרונות תכנון ועיצוב בני-קיימא ובביצוע
חדשני ואיכותי של מערכות סביבתיות, כדי ליצור מתקן-תרבות גמיש ומאוחד עבור הקהילה המקומית.
ההשראה לעיצוב באה מהנוף הטבעי ומהפארק הסמוך. בבסיסה, עמד הרצון ליצור ספרייה חדשה, פתוחה ומזמינה, הדומה במעט להתכנסות מתחת
לצמרות שני עצים עצומים, עם וילונות נגד שמש, בדפוס מתקפל של אדום ועם אלומיניום שדומה לצל הנוצר מטלאי עלים.
קיימות
הספרייה ומרכז המידע מציבים אמות מידה חדשות למבני-ציבור בתחום העיצוב בר-הקיימא, באופן שבו הן מאמצות שימוש חוזר בחומרים ומיחזור.
הזדמנות מיוחדת נוצרה - לעשות שימוש חוזר בחומרים מבית העירייה שחודש מיד עם תחילת הפיתוח. חומרים באיכות גבוהה הוצלו מבית העירייה
הקיים: קורות עץ אוסטרלי, לוחות בטון מחזית המבנה, חיפויי-גג מאלומיניום, ורכיבי נגרות-בניין שנעשה בהם שימוש במתכת. יותר מ-95%
מהגימורים של רצפת-העץ החדשה מורכבים מחומרים שנוצלו. השימוש החוזר בחומרים קיימים מכבד גם את ההיסטוריה של המקום, וכן הוא מחבר
את הקהילה למרחב הקודם.
התמיכה לאופן הבנייה הזה נבעה מיוזמות שהתמקדו בשיפור איכות-הסביבה בתוך המבנה, כגון: הקיר הירוק, העתקת מיזוג-האוויר ומערכות הצללה
של החזית שנעשו ברמת ביצוע גבוהה .
במסגרת העיצוב מוצע מרחב אחיד וגמיש המכיל ספרייה חדשה שפרושה על פני שלוש קומות, תיאטרון עם שלוש מאות מושבים, מתקני ועידה לקהילה,
בית קפה חדש, וקיר מידע לקהילה. שיפורים נוספים במרחב הציבורי כוללים את הפיתוח מחדש של הפארק הסמוך, עם תוספת של גן פסלים ובו בריכות
מים וצמחייה, עצים חדשים שנשתלו ברחוב, חניון למכוניות, ותחנת אוטובוס מקורה, לכל מזג אוויר.
הנוף הסובב מחבר את המבנה עם לארגון הפנימי הפתוח ומטפח תחושה משותפת של מקום ושל קהילה. גן הקריאה מאופיין בשיחים ריחניים, בחיפויי קרקע,
ובעצים טבעיים הממתיקים את אדי הבנזין של המכוניות. הזכוכית השקופה בחזית מכניסה פנימה אור טבעי ומציעה חיבור ויזואלי עם הסביבה החיצונית.
כל החללים בקומת הכניסה מאופיינים באור מסונן ובנופים פנורמיים, מהאטריום דרך גן הפסלים דרך הפארק והחצר הקדמית. המרחבים מתוכננים להיות
גמישים ומפשטים פעילויות שונות כמו ערבי קריאת שירה ומופעי מוסיקה.
בית הקפה בקומת הכניסה מספק מרחב שבו מבקרים יוצרים קשר ומתחברים בתוך סביבה מרגיעה.

Photo: Francis-Jones Morehen Thorp