Chelles Multimedia Library, Paris, France

Le Reseau de Mediatheques de Paris Valle de la Marne
אוכלוסייה: של היא פרבר במזרח פריס. היא מונה כ-60,000 תושבים.
מערך הספריות: 4 ספריות ציבוריות ברשת הספריות של מחוז "ואלה דה לה מארן" (אגד ערים צרפתיות הסובבות את פריס רבתי).
שנה: 2013
שטח: 3,500 מ"ר
עלות: 9.5 מיליון אירו
אדריכלות: Atelier Novembre Architecture 
לסרטון על רשת ספריות במחוז "ואל דה מארן" ועל ספריית ז'אן-פייר ורנון לחצו כאן!
לקריאה נוספת: Chelles Multimedia Library, Paris, France

הספרייה הציבורית על שם ז'אן-פייר ורנון, בעיר של הוקמה מתוך שאיפה פוליטית: ליצור מבנה ציבורי שיעמוד בהרמוניה לצד המרכז התרבותי
הקיים, וישמש את הקהילה המגוונת במקום. משרד האדריכלים "אטלייה נובמבר" מימש את החזון ותכנן מבנה עם אמירה נחרצת על נוף, על
עירוניות ועל פונקציונאליות. יחד עם מרכז-התרבות, הספרייה מהווה עוגן עוצמתי לקשת התרבויות המקומיות, והיא שוכנת בצמתים שבין המרקמים
העירוניים השונים. המבנה משלב בתוכו את העיר ואת הנוף הסובב.
מבנה הספרייה נתמך לא רק ע"י מרכז-התרבות שלצידו, אלא גם ע"י הקווים שיוצרים העצים והדרכים. יש המשכיות בין הכניסה לספרייה לבין הכניסה
למרכז-התרבות. שני המבנים ניצבים זה כלפי זה באופן שמאפשר חיבורים פונקציונאליים ביניהם. שיפוץ וחידוש הכניסה למרכז-התרבות יוצרים קו
אסתטי בין שני המבנים.
לצד השבילים המיועדים להולכי-רגל נשתלו עצי פגודה יפניים, אורנים סקוטיים, עצי אלון ועצי אשור, והם מובילים את המבקרים אל שני מבני-התרבות.
הגנים מהווים מקום לבילוי שעות-הפנאי, למנוחה ולהנאה.
לספרייה שתי קומות פתוחות מאוד ומוארות לגמרי, חדרי-קריאה המפוזרים בשני הקצוות, ואולם-מופעים נגיש עם 230 מושבים.
עיצוב הבניין בצורת ח' פותח את מרחבי הקריאה אל נופי-העיר ואל החצר הפנימית. בתוך המבנה יש מרחב גדול שמספק חופש להסתובב ולהבחין בין
המרחבים החיצוניים השונים. הרצף שמתקיים בין מרחב אחד למשנהו גורם לאור להיכנס פנימה בדרכים שונות – מחלונות-גומחה גדולים, מחלונות-סורג
ומחלונות-גג. כך נכנס אור טבעי לכל מבנה הספרייה.
בקומת-הקרקע מוקם אזור העיתונות, המרחב לילדים והמרחב לספרות מבוגרים. בקומה השנייה נמצאים אוסף האמנויות ומרכזי ההדרכה והתיעוד.

תמונה: Un Site de Ministre de la Culture