Innsbruck Public Library, Austria 

Stadtbibliothek Innsbruck
אוכלוסייה: אינסברוק היא בירת חבל טירול באוסטריה. העיר מונה כ- 140,000 תושבים.
מערך הספריות: 11 ספריות ציבוריות
שנה: 2018
שטח: 3,115 מ"ר
אדריכלות: LAAC Architecture
לקריאה נוספת:
Innsbruck Public Library, Austria 
P2 Urban Hybrid Library 

הספרייה הציבורית החדשה באינסברוק שנקראת גם "הספרייה העירונית ההיברידית של אינסברוק" היא מקום המשלב ספרייה ציבורית, מרחב ציבורי
עם מסעדות ומגורים בתוך קומפלקס בניין רב-פנים. למעשה זהו ארגון מרחבי המקיים יחסי-גומלין עירוניים ומנהל את האינטרסים הציבוריים והפרטיים
של הקומפלקס.
אינסברוק היא עיר עם משאבי קרקע מוגבלים בגלל המיקום שלה בעמק בהרי האלפים. בנייה לגובה, בעיקר בשנות השישים והשבעים היתה שנויה במחלוקת
בעיקר בהקשר לשימוש יעיל בבנייה על הקרקעות היקרות. נוצר הכרח לבדוק את המשמעות של בנייה לגובה במרכז העיר ולבחון את האפשרות לעזור לעיר
להרחיב את הפיתוח המרחבי והתפקודי שלה. שלוש פונקציות שולבו במרחב מוגבל: הבסיס, המכיל את הספרייה הציבורית החדשה, מגדל מגורים ומרחב ציבורי
במפלס עם גגות העיר המציע חלל נוסף למסעדות.
בנייתה של הספרייה החדשה כבסיס לקומפלקס מעניקה משמעות יתרה לחשיבותו של המוסד הציבורי הזה המחבר בין אזורי העיר השונים במקום כינוס מושך ונעים.
מלבד היותה מקום ציבורי, הספרייה מהווה גם מקום ללימוד ולהתכנסות חברתית עבור תושבי העיר. הספרייה מציעה למשתמשים גישה למידע, חינוך ותרבות. יש בה
אזורי לימוד וקראיה, ספריית ילדים, בית קפה, חלל לאירועים, גלריה עירונית לתצוגות. הספרייה החדשה מקדמת את תפקידה הראשוני והבסיסי, להוות מקום מאחד,
מכנס וחברתי.
מחקר בנושא בנייה של רבי-קומות מבטא את הדרישה כי כל בניין רב-קומות צריך לספק מרחב לציבור המוסיף ערך חברתי וערכי לסביבה. החלקה הציבורית נמצאת
בקו אחד עם הספרייה הממוקמת מתחתיה והיא כוללת מרפסת מסעדה, מדף ספרים פתוח וריהוט רך, נעים המזמין התרגעות. אל הדק מעץ – "דק הקריאה" מגיעים
באמצעות גרם מדרגות רחב מהרחוב המשתרע בצפון ובדרום. גם השביל החוצה את הכיכר הממוקם 11 מטר מעל הרחוב הוא מפלס גבוה היותר המתחבר אל אזור
תחנת העמסת סחורות – שהוא אתר עירוני אחרון בעיר המיועד להרחבה ולפיתוח עירוני.
שלד המבנה עשוי מבטון מזוין. מסגרות החלונות עשויות מאלומיניום. החזית של המבנה הבסיסי תוכננה כמערכת אשנבים עליים עם מחיצות אנכיות דקות היוצרות הפרדה
בין חלקי האשנבים. חזית המתכת עשויה לוחות אלומיניום מורכבים. עיצוב חזית המבנה דרש תהליך של מיטוב כדי להפגיש בין דרישות מנוגדות: תכונות המרחב,
דרישות תכנון, התחממות יתר בעונת הקיץ ; נדרש מיטוב של שטחי אחסון ועלויות. הקירבה לתחנת רכבת דרשה בידוד אקוסטי גבוה.
הספרייה הציבורית החדשה קוראת לעצמה הסלון הגדול ביותר באינסברוק. מקום לכולם.

Photo: Marc LinsStadtbibliothek Innsbruck
אוכלוסייה: אינסברוק היא בירת חבל טירול באוסטריה. העיר מונה כ- 140,000 תושבים.
מערך הספריות: 11 ספריות ציבוריות
שנה: 2018
שטח: 3,115 מ"ר
אדריכלות: LAAC Architecture
לקריאה נוספת:
Innsbruck Public Library, Austria 
P2 Urban Hybrid Library 

הספרייה הציבורית החדשה באינסברוק שנקראת גם "הספרייה העירונית ההיברידית של אינסברוק" היא מקום המשלב ספרייה ציבורית, מרחב ציבורי
עם מסעדות ומגורים בתוך קומפלקס בניין רב-פנים. למעשה זהו ארגון מרחבי המקיים יחסי-גומלין עירוניים ומנהל את האינטרסים הציבוריים והפרטיים
של הקומפלקס.
אינסברוק היא עיר עם משאבי קרקע מוגבלים בגלל המיקום שלה בעמק בהרי האלפים. בנייה לגובה, בעיקר בשנות השישים והשבעים היתה שנויה במחלוקת
בעיקר בהקשר לשימוש יעיל בבנייה על הקרקעות היקרות. נוצר הכרח לבדוק את המשמעות של בנייה לגובה במרכז העיר ולבחון את האפשרות לעזור לעיר
להרחיב את הפיתוח המרחבי והתפקודי שלה. שלוש פונקציות שולבו במרחב מוגבל: הבסיס, המכיל את הספרייה הציבורית החדשה, מגדל מגורים ומרחב ציבורי
במפלס עם גגות העיר המציע חלל נוסף למסעדות.
בנייתה של הספרייה החדשה כבסיס לקומפלקס מעניקה משמעות יתרה לחשיבותו של המוסד הציבורי הזה המחבר בין אזורי העיר השונים במקום כינוס מושך ונעים.
מלבד היותה מקום ציבורי, הספרייה מהווה גם מקום ללימוד ולהתכנסות חברתית עבור תושבי העיר. הספרייה מציעה למשתמשים גישה למידע, חינוך ותרבות. יש בה
אזורי לימוד וקראיה, ספריית ילדים, בית קפה, חלל לאירועים, גלריה עירונית לתצוגות. הספרייה החדשה מקדמת את תפקידה הראשוני והבסיסי, להוות מקום מאחד,
מכנס וחברתי.
מחקר בנושא בנייה של רבי-קומות מבטא את הדרישה כי כל בניין רב-קומות צריך לספק מרחב לציבור המוסיף ערך חברתי וערכי לסביבה. החלקה הציבורית נמצאת
בקו אחד עם הספרייה הממוקמת מתחתיה והיא כוללת מרפסת מסעדה, מדף ספרים פתוח וריהוט רך, נעים המזמין התרגעות. אל הדק מעץ – "דק הקריאה" מגיעים
באמצעות גרם מדרגות רחב מהרחוב המשתרע בצפון ובדרום. גם השביל החוצה את הכיכר הממוקם 11 מטר מעל הרחוב הוא מפלס גבוה היותר המתחבר אל אזור
תחנת העמסת סחורות – שהוא אתר עירוני אחרון בעיר המיועד להרחבה ולפיתוח עירוני.
שלד המבנה עשוי מבטון מזוין. מסגרות החלונות עשויות מאלומיניום. החזית של המבנה הבסיסי תוכננה כמערכת אשנבים עליים עם מחיצות אנכיות דקות היוצרות הפרדה
בין חלקי האשנבים. חזית המתכת עשויה לוחות אלומיניום מורכבים. עיצוב חזית המבנה דרש תהליך של מיטוב כדי להפגיש בין דרישות מנוגדות: תכונות המרחב,
דרישות תכנון, התחממות יתר בעונת הקיץ ; נדרש מיטוב של שטחי אחסון ועלויות. הקירבה לתחנת רכבת דרשה בידוד אקוסטי גבוה.
הספרייה הציבורית החדשה קוראת לעצמה הסלון הגדול ביותר באינסברוק. מקום לכולם.

Photo: Marc Lins