Route 9 Public Library, New Castle, Delawere, USA

Route 9 Library & Information Center
אוכלוסייה: ניו-קאסל היא עיר במחוז ניו-קאסל, במדינת דלאוור שבארצות הברית.
העיר נמצאת במרחק של 10 ק"מ מוושינגטון ומונה כ- 6,000 תושבים.
מערך הספריות: 14 ספריות ציבוריות יש במחוז ניו-קאסל .
שנה: 2017
שטח: כ- 4,000 מ"ר
עלות: 30 מיליון דולר
אדריכלות: Perkins & Will
לקריאה נוספת ולתמונות: Route 9 Public Library, New Castle, Delawere, USA

העיצוב של הספרייה ושל המרכז לחדשנות בניו-קאסל נוצר בהשראה של החופה של העץ, שמתחתיה מתאספת הקהילה ללמוד, לשתף ולבנות
ידע חדש. מתחת לסככה אחת מספקת הספרייה מגוון של חללים חדישים.
בדומה לחופה של עץ, גג המתכת המחורר מבטא את המבנה האורגני של עלים, ומסנן את האור הטבעי של קרני-השמש שנכנס לספרייה. מחיצות-אבן
ממזרח וממערב ממסגרות את החלל המרכזי הפתוח שבמרכז קומת-הכניסה. העיצוב הזה 'מקרקע' את הבניין ועומד בניגוד לקלילות החופה.
עמוד אור זוהר מסמן את הכניסה שפונה לכיוון הרחוב. הוא עומד לפני מרכז החדשנות ומתווה את המסדרון שמחבר בין המרכז לספרייה. הספרייה
ומרכז החדשנות נועדו להחיות את הקהילות, שלרוב לא מקבלות שירות ציבורי נאות במדינת דלאוור.
הרעיון בבסיס תכנון הספרייה הציבורית החדשה היה לבנות מקום לקהילה שבו יוכלו חבריה לפתח יכולות מקצועיות, להרחיב את האוריינות וללמוד
טכנולוגיות חדשות דרך סטודיו ליצירת מדיה דיגיטלית, לעודד פיתוח מלאכות שונות באמצעים דיגיטליים (באמצעות מייקר ספייס שנכלל בספרייה),
ולשתף את הלוקים באוטיזם, באמצעות חדר-חושים ובשיתוף עם מרכז דלאוור לאוטיזם.
הפונקציות האלה מוקמו ב"שביל 9" כדי לחבר אליהן את הקהילה, ולחבר בינן לבין פונקציות ציבוריות אחרות, כמו "התיאטרון השחור", בית-קפה ושוק
האיכרים הפתוח, שנמצאים בסמיכות מקום ומשמשים במשותף את כל האוכלוסייה.

Photo: Mark Herboth