טופס הצהרת הורים לפעילויות

טופס הצהרת הורים - יש להדפיס את ההצהרה, למלא אותה ולהביא אותה ביום הפעילות. ניתן לקבל את הטופס בספרייה ולמלא במקום.