Pélissanne Media Library, France

Pélissanne Media Library, France

La Médiathèque - Pélissanne

אוכלוסייה: פליסאן היא קומונה של מחוז בוש-דו-רון בדרום צרפת, ומונה כ- 11,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה מרכזית
שנה: 2020
שטח: 982 מ"ר
עלות: כ- 3.3 מיליון אירו
אדריכלות: Dominique Coulon & associés

פליסאן היא עיר עם מבצר היושבת בלב פרובנס. ספרייה המדיה החדשה הוקמה במבנה של אחוזת מאורו ההיסטורית, שנבנתה בשנת 1642 ושוכנת בלב של גן ציבורי.
למבנה יש ערך תרבותי והיסטורי, והוא חלק מנוף סביבתי עשיר. הספרייה נבנתה כפרויקט שמקיים דיאלוג עם שתי תקופות ובשני ממדים: המבנה האנכי הקיים, ששוקם,
ותוספת הבנייה האנכית.
ניגוד בין ההומוגניות של חזיתות המבנה לבין הגוונים השונים של חומרי הבנייה, הוא שמחיה את הדיאלוג. אלו גוונים מקומיים כמו צבע אוכרה (חום-צהוב) וחומרים כמו
אבן רונס ממחצבות מקומיות.
במבנה הקיים נשמר המערך הקלאסי של חדרים מקושרים, וחללי ספריית המדיה נוצרו במערך פשוט ומאורגן. באזור ההרחבה, בשתי הקומות, מוקמו שני אזורי יעץ גדולים
וגמישים. מפלס קומת-הקרקע נפתח אל הפארק ומאפשר למתבונן 'לטבול' בנוף.
במפלס הקומה השנייה, המבקר מגיע אל החלון הקעור שצופה כלפי עץ הדולן המלכותי. מיקומו וצורתו של העץ הם שהנחו את צורת החלון.
מבנה סמוך, המחבר בין כיכר העירייה לפארק, שופץ גם הוא, וכעת הוא מקשר בין קצוות שונים של מערכת עירונית רחבה ופתוחה. הרצפה הוסרה וכך גם הדלתות והחלונות,
ואריחי התקרה הוחלפו באריחי זכוכית שקופים המכניסים אור טבעי.
חזית הפארק השתמרה כפי שהיא, עם שער מעוגל למחצה. בצד של בניין העירייה, החזית פתוחה לכל רוחבה וממסגרת את הצמחייה של הגן.

Photo: Dominique Coulon & associés