Springvale Community Center & Library, Australia

Springvale Library
אוכלוסייה: ספרינגוויל הוא פרבר של מלבורן, ויקטוריה, אוסטרליה, המונה כ-22,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה ציבורית.
שנה: 2020
שטח: 3,800 מ"ר
עלות: 40 מיליון דולר אוסטרלי
אדריכלות: LYONS Architects
לקריאה נוספת: Springvale Community Center & Library, Australia

בניית הספרייה המשולבת עם מרכז הקהילה היא פרויקט הדגל של הרשות המקומית דנדנונג רבתי, שכולל גם מרחבים לתושבים ומשרדי-עירייה, ששוכנים בשטח
ציבורי עליז ותוסס. הקומפלקס משמש מראה של הקהילה – אחת הקהילות המגוונות ביותר מבחינה תרבותית באוסטרליה - ומשקף את זהותם הייחודית של תושביה
ואת ההקשר העירוני שלו.
המרכז מגלם את החשיבות של ייצוג וחיבור, ונועד לטפח תחושה של בעלות חברתית, בעזרת נרטיבים תרבותיים של האזור ששלובים בבניין. בתכנון שולבו פונקציות
ציבוריות שונות שיוצרות אינטראקציה חברתית וקשר קהילתי.
המבנה עוטף שלושה אקליפטוסים עתיקים, שמתחברים לסביבה ויוצרים נקודת מוקד לבניין. התכנון שואב השראה מ"מסע המהגרים", וכולל נוף זורם ועצים שהם בעצמם
"מהגרים". שביל רציף מקשר את המתחם עם מקומות ישיבה ציבוריים, שטחי מנגלים,
מגרשי משחקים, מגרשי ספורט, אנדרטה, מקום לטקס ילידי, משחק-מים לילדים וגן ורדים. המתקנים הקהילתיים פונים כלפי שטחים ירוקים, בית-קפה, ומסך גדול להקרנה
באירועים שמתקיימים בחוץ.
בפנים המבנה נהנים המבקרים מספרייה משוכללת ועכשווית בת שלושה חללים עם תקרה מוגבהת: אולם הטכנולוגיה, אולם השירות ואולם התערוכות. צבעים דומיננטיים
מתווים את ההתמצאות במרחב. לוחות העץ הצבעוניים לאורך כל הדרך מעניקים כבוד לטבע ולתרבות: הלוחות האדומים-העשירים של אולם השירות מסמנים את ה"ורד"
של הארגון, הירוקים באולם הטכנולוגיה - מהנהנים לאקליפטוסים, והגוונים ה'זהובים' של אולם התערוכה משקפים את מקורותיו האזרחיים של האתר.
במפלס קומת הכניסה מוקמו כל השירותים הרועשים יותר, כמו שירות לקוחות, מחשבי גלישה באינטרנט, מרחב לילדים ולפעוטות ובית-קפה. בקומה העליונה מוקמו פונקציות
שקטות יותר, כמו חללים לישיבה פרטית ואינטימית, "הטרקלין", "סטודיו מייקר ספייס", מקומות ישיבה רכים ונעימים, וחדרים להשכרה לקהילה. מהקומה השנייה אפשר להציץ
אל אולם הטכנולוגיה, ויש לה מרפסת נדיבה בגודלה, הצופה אל הנוף הנשקף מסביב. בקומה זו אפשר ליהנות מאור טבעי שנכנס מחלונות הגג ומהחלונות השקופים שקבועים בה.
המבנה הוגדר כמבנה בר-קיימא וזכה לכוכב ירוק בדירוג 6. מערכות לניהול מי-גשמים ולוחות פוטו-וולטאיים משמשים לקירור המבנה ולחימומו. חזית המבנה הצפונית משמשת
כמרפסת למבקרים. היא משמשת גם כמחסה ויוצרת סדרה של מרחבים חיצוניים שמגנים מפני שמש יוקדת וגשם. חלונות גדולים מחוררים את מעטפת הבניין מכול הכיוונים. הם
משפרים את חווית השהות במבנה, ומפחיתים את צריכת האנרגיה. כל אחת מחזיתות המבנה משקפת היבט אחר בפרבר ספרינגווייל.