Forum Groningen Multifunctional Building, Holland

Forum Groningen
אוכלוסייה: חרונינגן היא עיר בצפון הולנד ובירתו של מחוז חרונינגן. העיר נחשבת לחשובה ביותר בערי צפון הולנד. אוכלוסיית העיר מונה
למעלה מ- 230,000 תושבים.
מערך הספריות: 9 ספריות ציבוריות
שנה: 2019
שטח: 17,000 מ"ר
עלות: 140 מיליון אירו
אדריכלות: NL Architects 
לקריאה נוספת ולתמונות: Forum Groningen Multifunctional Building, Holland
הצד המזרחי של כיכר השוק של חרונינגן נהרס במלחמת העולם השנייה. הכיכר נבנתה מחדש לאחר מכן, אבל החזית שלה איבדה את החן והקסם שהיו לה.
בתחרות אדריכלים שהתקיימה, תושבי העיר בחרו בשלושה תכנונים אדריכליים מתוך שבעה שהוצעו. מתוך השלושה מועצת העיר בחרה בעיצוב האדריכלי הנבחר.
זהו מבנה רב-תכליתי שיש בו ספרים, תמונות, חללי תצוגה, בית קולנוע, חדרי כינוס ומסעדות. פורום חרונינגן הוא לא ספרייה, לא מוזיאון, לא קולנוע, אלא סוג
חדש של מרחב ציבורי שבו הגבולות המסורתיים מיטשטשים. הנושאים השונים מוצגים באופן שחוצה את המדיה השונה.
התכנית האדריכלית של המבנה נועדה להביא את הסינרגיה בין הנושאים השונים ולחזק את השאיפה המשותפת לשילוב בין המתקנים. בפורום חרונינגן יש חלל מרכזי
יוצא דופן, אטריום חדשני שעם 'המחושים' האופקיים שלו מהווה את הלב הפועם של המקום. הריק פועל כממשק מרחבי המחייב את כל הפונקציות, קולנוע, אוסף ספרים,
תצוגה, אולם בתקווה לזרז את חילופי הידע והרעיונות. את סדרת ה"ריבועים" מוערמים ניתן לחוות כהמשך לרשת השטחים הפתוחים בעיר חרונינגן. הריבועים האנכיים
נגישים לציבור ומספקים כניסה לפעילויות שניתן לרכוש בכרטיס. הפרישה הספציפית מציעה נקודות מבט על העיר, שמשתנות ללא הרף והן מגיעות לשיאן במרפסת הגג,
בבמת צפייה ובתיאטרון החוץ.
פורום חרונינגן תוכנן "כך שיתאים לאיתור לא לחיפוש". העיצוב ממריץ את החקר. הוא מקווה לזרז את הרצון לנדוד ולגלוש בלי סוף בנוף-פנים מדהים.