Gabriel Turbay Public Library, Bucamaranga, Colombia

Biblioteca Publica Gabriel Turbay
אוכלוסייה: בּוּקָרָמַנְגָּה היא עיר קולומביאנית, בירת מחוז סנטנדר. בבוקרמנגה מתגוררים 528,575 תושבים. ויחד עם פלורידבלנקה,|
ג'ירון ופיידקסטה, היא יוצרת את מטרופולין בוקרמנגה הכולל 1,141,694 תושבים, המטרופולין החמישי בגודלו במדינה. הוא ממוקם 384 ק"מ מבוגוטה, בירת המדינה.
מערך הספריות: 6 ספריות ציבוריות
שנה: 2019
שטח: 4,702 מ"ר
עלות: 3.6 מיליון דולר
אדריכלות: CONTRAPUNTO Taller de Arquitectura
להמשך קריאה ולתמונות: Gabriel Turbay Public Library, Bucamaranga, Colombia

מבנה הספרייה של בּוּקָמרָנְגָּה הוקם בשנת 1982. לאור המהפך הדרמטי שחל בשירותי הספרייה במאה ה-21, עלה הצורך בשינוי המבנה ותפקודיו. בנוסף, זהו מבנה שיש בו ערך
תרבותי בגלל השפה האדריכלית שלו. התכנון-מחדש היה כרוך בהתאמה לתקנות הקיימות ולקריטריונים של ייעול, וביצירת מבנה מודרני, גמיש, עמיד ונגיש. ברור היה שלמקום
יש השפעה חברתית גדולה, ושהוא תורם לשיפור איכות החיים של המשתמשים בו.
מבנה הספרייה הוא נכס מורשת תרבותית, ולכן ההתערבות במבנה נעשתה תוך התחשבות במארג הקיים ושחזור שלו. בהתאם לכך, ההתערבות כללה התאמה של הפתרונות הטכניים
והפונקציונליים למבנה הישן. מטרה תכנונית נוספת הייתה הפיכת המבנה לבר-קיימא, בעזרת חומרים באיכות גבוהה, ועמידות בתנאים האקוסטיים והביו-אקלימיים. אמצעי הנגישות
תוכננו לפי תקנים אוניברסליים. המרחבים החדשים הם פתוחים, גמישים, ומוארים.
במסגרת הפרויקט, משרד האדריכלים הניע שיתוף של בעלי תפקידים ושל משתמשים בספרייה – חברים ב"קהילת" הספרייה, מתוך הבנה שהם יזהו את המרכיבים הבסיסיים שדרושים
לצורך התכנון. סיעור המוחות הביא לשיפור חלוקת החללים, לפיתוח הפעילויות עבור המשתמשים, ולהיווצרות תנאים מתאימים של נוחות והכלה.