Pingtan Book House, Gaobu, China

Pingtan Book House, Gaobu, China
אוכלוסייה: פינטאן היא עיירה בניהולו של המחוז האוטונומי טונגדאו דונג, הונאן , סין. בני קאם-סוי בדרום סין, הם אחת מ-56 הקבוצות
האתניות המוכרות רשמית על ידי הרפובליקה העממית של סין. המחוז מונה כ- 207,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה ציבורית אחת.
שנה: 2021
שטח: 180 מ"ר
עלות: 14.8 מיליון יואן (משוער)
אדריכלות: Condition_Lab & UAL Studio

הספרייה בכפר החקלאי פינטאן שבסין, עוצבה כגרם מדרגות ב"לולאה אינסופית" שמוקפת בחזית שקופה ומרושתת. האדריכלים מציינים: "לגרם המדרגות אין יעד; הוא בעצמו היעד".
לאורך המסלול, כלפי מעלה, עוברים המבקרים במבנה עץ מלא הבעה, שמשלב בקירותיו מערך של מדפי ספרים.
על בניית הספרייה הוחלט בעקבות חשש להתאדות המרקם העירוני המסורתי של הכפר לטובת בנייני בטון. האדריכלות של הספרייה החדשה מכבדת את ההיסטוריה הזאת, ובו-בזמן שומרת
על השאיפה לחדשנות. צוות העיצוב נתן את הכבוד הראוי למורשת של מאות השנים של הכפרים שנבנו מאשוח מקומי, שהוא החומר בר-הקיימא היחיד בסין, ועיצב ספרייה שתהווה מורשת חיה.
הספרייה משולבת במתחם של בית ספר יסודי העשוי כולו מבטון ומכיל אולם, קנטינה, מעונות שינה, ומשרדים שמוקפים בחצר. לכן הוחלט שזה המקום שבו יוקם מבנה הספרייה, שיוכל לעורר
בילדים פליאה והשתאות מהמורשת שלהם.
הבסיס העיצובי היה מבנה-עץ טיפוסי של דונג, מיעוט בפרובינציית גיצו, שהותאם לעיצוב עכשווי, וכולל אלמנטים כמו מדרגות, קירות, חלונות ורצפה שקיבלו פרשנות מחודשת.
עבודת התכנון האדריכלי התבצעה בשיתוף פעולה הדוק עם נגרים מקומיים ועם סטודנטים לאדריכלות מבית הספר לאדריכלות CUHK. מקומיות, איטיות והקשבה היו תכונות מפתח בתהליך היצירה,
שבלעדיהן הקמת הספרייה לא הייתה אפשרית - משרד האדריכלים רכש את אמונם של תושבי הכפר ומנהל בית הספר בזכות האופן שבו איפשר להם להיות מעורבים בפרויקט. כך גם נוצר נרטיב
חברתי, שעזר למצוא תורמים.
הספרייה בנויה כולה מעץ, וחזית המבנה בנויה מלוחות פוליקרבונט שמאפשרים לקרני השמש להסתנן למבנה.
שני לקחים הופקו מבנייתה של ספריית פינטאן. האחד, הוא ההבנה של ילדי הכפר, שמעבר להנאה מהמשחק בספרייה, הם חלק מתרבות חיה שנשארת רלוונטית בעולם שמשתנה במהירות. הלקח האחר
מתייחס לענף האדריכלות: ברגע שבו נראה שהאדריכלות איבדה את נשמתה למפתחים תובעניים, התעוררה המודעות לחשיבות החברתית של התחום. השפעה חברתית אינה דורשת השקעה כספית גדולה,
ועיצוב אינו מוגבל לפרויקטים יוקרתיים, אבל לאדריכלות חייבות להיות מטרה ומשמעות.