אדם ועולמו : אנציקלופדיה גיאוגרפית

לעיון בספרייה בלבד - לא להשאלה.

על ראשון לציון: בכרך 15, עמ' 2295-2296.