בין ציון לציונות : תולדות התנועה הציונית 1881-1914

יחידה 11 עוסקת בחלקה בראשון לציון.

להשאלה ברשת הספריות.