בין ציון לציונות : תולדות התנועה הציונית 1881-1914

יחידה 11 נוגעת בראשון לציון.