בנתיב הביל"ויים : זכרונות ישראל בלקינד

להשאלה ברשת הספריות.