דיפוזיה של רעיון אורבני: שכונת "תל-אביב" כמודל לתוכניות להקמת פרברים מודרניים בארץ ישראל בסוף העשור הראשון של המאה ועד מלחמת העולם ה-1

פורסם בכתב העת אופקים בגיאוגרפיה, גיליונות 11-12, עמ' 108-127.