המושבה העברית בנוף ארץ ישראל 1882-1914

הספר מתמקד במושבה העברית בעיקר מבחינת הופעתה ועיצובה בנוף המתחדש של ארץ ישראל, ולא מבחינת קורותיה של מושבה ספציפית אלא המושבות כולן כתופעת נוף.

להשאלה ברשת הספריות.