ילדות בראשון לציון (1910-1920)

להשאלה בספריות הרשת.