ללכת בעקבות ראשונים : לתלמיד

להשאלה ברשת הספריות.