מאה שנות התיישבות

שני כרכים. על ראשון לציון כתוב בכרך א.