מושבות ראשונות, אישים ראשונים

להשאלה ברשת הספריות.