ממשבר לתקווה: היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

ירושלים: יד בן צבי. מטרת הספר לבחון את השפעותיה של מלחמת העולם הראשונה על מגזרי הישוב, בעיותיהם המיוחדות ודרכי היערכותם. הספר בודק את ההתפתחויות בשני תחומים עיקריים: פעולות הסיוע הדיפלומטיות והכספיות לישוב, וארגונו הפנימי של הישוב.