מפעלו של הברון רוטשילד בתקופת העלייה הראשונה

פורסם בכתב-העת כיוונים, גיליון מס' 15, עמ' 55-82.