נחשונים בהתישבות : סיפורה של תקופה באומר ובתמונה. מסוף המאה התשע-עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה

להשאלה ברשת הספריות.