סיפורי בתים : סיפורם של שבעים בתים בתולדות ההתיישבות

להשאלה ברשת הספריות.