ספורי נשים בנות העליה הראשונה

להשאלה ברשת הספריות.