ספר העלייה הראשונה

קובץ מחקרים על תקופת העלייה הראשונה ואסופת מקורות שנוצרו במהלכה, בעריכת מרדכי אליאב. ראה אור בהוצאת יד יצחק בן-צבי בירושלים בשנת 1982, לציון מאה שנה לתחילת העלייה הראשונה. הספר כולל שני כרכים; הכרך הראשון כולל מבוא ומאמרים, והשני: "תעודות, ביוגרפיות וביבליוגרפיה".

פרקי הספר:
מרדכי אליאב - ייחודה של העלייה הראשונה - מבוא
רן אהרנסון - שלבים בהקת מושבות העלייה הראשונה ובהתפתחותן
יהושע בן-אריה - היבטים גיאוגרפיים בראשית התפתחותן של המושבות העבריות בארץ-ישראל
אלכס כרמל - היישוב היהודי, השלטון העות'מאני והקונסוליות הזרות
יוסף שלמון - תנועת הביל"ויים
שולמית לסקוב - חובבי ציון ברוסיה למען היישוב בארץ-ישראל
דן גלעדי - הבארון רוטשילד ומשטר החסות של הפקידות
ניצה דרויאן - עלייתם והתערותם של יהודי תימן בעלייה הראשונה
שמואל אביצור - החקלאות, המלאכה והתעשייה
יעקב רואי - יחסי יהודים-ערבים במושבות העלייה הראשונה
יהושע קניאל - היישוב הישן וההתיישבות החדשה
יעקב קלנר - הראשונים בעיני עצמם
רות קרק - עלייתה של יפו כמרכז היישוב החדש - היבטים חברתיים ותרבותיים
יהושע קניאל - ראשית צמיחתו של היישוב החדש בירושלים
ישראל קולת - פועלי העלייה הראשונה
חיה הראל - התנועה הציונית והיישוב בארץ-ישראל בשלהי העלייה הראשונה
זאב ולק - צמיחת החינוך הלאומי במושבות
שלמה הרמתי - תחיית הדיבור העברי במושבות
יפה ברלוביץ - הספרות העברית בימי העלייה הראשונה
דב שידובסקי - הספריות הציבוריות בימי העלייה הראשונה