ספר העלייה הראשונה

קובץ מחקרים על תקופת העלייה הראשונה ואסופת מקורות שנוצרו במהלכה, בעריכת מרדכי אליאב. ראה אור בהוצאת יד יצחק בן-צבי בירושלים בשנת 1982, לציון מאה שנה לתחילת העלייה הראשונה. הספר כולל שני כרכים; הראשון כולל מבוא ומאמרים, והשני: "תעודות, ביוגרפיות וביבליוגרפיה".