עלייה והתיישבות במדינת ישראל

להשאלה ברשת הספריות.