לידתה של ראשון לציון

התפרסם במרץ 1978 בתמורות: ירחון לענייני מדיניות וחברה, עמ' 36-38.