ראשונים לשמירה ולהגנה

לעיון בספרייה בלבד - לא להשאלה.