100 שנות מוסיקה במושבות ארץ ישראל

להשאלה ברשת הספריות.