ביום ראשון 9.5.21 הכותרים והספריות ייסגרו בשעה 18:00

ביום ראשון 9.5.21 הכותרים והספריות ייסגרו בשעה 18:00.