Albert Perez Baro Public Library in Montbau, Barcelona, Spain

Biblioteca Montbau—Albert Pérez Baró
אוכלוסייה: מונטבאו היא שכונת מגורים במחוז הורטה גינרדו שבברצלונה המונה כ- 170,000 תושבים.
מערך הספריות: בברצלונה 36 ספריות ציבוריות
שנה: 2015
שטח: 842 מ"ר
עלות: 1,210,372 אירו
אדריכלות: OliverasBoix Architects  
לקריאה נוספת: Albert Perez Baro Public Library in Montbau

הספרייה הציבורית אלברט פרז בארו ממוקמת בשכונת המגורים מונטבאו. הספרייה הוקמה בשנת 1980 ע"י הדיירים כספרייה פופולארית.
בהתחלה שניים מתוך שלושת המבנים שימשו כספרייה. המבנים נבנו בשנות ה- 50 ושימשו כבתי ספר. חלוף הזמן ותוכניות הרחבה וחידוש,
שלעתים רחוקות הוטמעו, הותירו את המקום במצב של התפוררות ניכרת.
פרויקט ההרחבה והחידוש של הספרייה התבסס על הצורך להרחיב את הספרייה ולחדש אותה ושתי גישות נלקחו בחשבון:  
א. להעלים את המבנה הקיים ולבנות חדש בהתאמה לתוכניות ההקמה והדרישות החדשות.
ב. לשמר את הספרייה הקיימת ולהרחיבה באמצעות המבנה השלישי שעד אז שימש למטרות אחרות. ובכך לבנות מרחב חדש בגודל העונה על הציפיות.
התקציב הנתון היה צנוע למדי ומהתחלה האדריכלים הכירו בכך שלאתר היה ערך היסטורי וערך סמנטימנטלי משהו. למרות הפקפוק בערך המורשת של
המקום, זהו אחד מבנייני הציבור הנותנים שירות שהיו חלק מתוכנית מקורית שהציגו האדריכלים ג'יראלדז לופז-אינייגו וסוביאס. האקטיביזם המקומי
גם הוא נתן למקום ערך סימבולי חזק. לאחר שנותחו כל היתרונות והחסרונות הוחלט על חידוש המבנה.
הפרויקט עסק בחידוש הספרייה ובהרחבתה לשטח הנדרש. ההרחבה הושגה באמצעות חבירה למבנה השלישי וע"יי בניית מרחב חדש בחצר בין בניין 2 לבניין 3.
דרך הפעולה שנבחרה היתה לשקם את המבנה ולשחזר את המראה המקורי שלו, ע"י סילוק כל תוספות הבנייה שהתווספו במהלך השנים.
הסרת המחיצות בתוך המבנה אפשרה פרשנות חדשה של החללים שנוצרו במבנה הקיים ושהראו, בפעם הראשונה, את טבעם השקוף האמתי.
מבנה מתכתי נבחר לאזור החדש העוקב אחר הגאומטריה של מסגרות מקבילות במבנה המקורי. גוף חדש זה נשפך החוצה דרך שני חלונות גדולים בכל קצה
והוא מנוגד לאטימותם של הקירות הצדדיים במבנים הקיימים. כמו כן, הבנייה החדשה היא בנייה "בת קיימא" הלוקחת בחשבון את כל ההיבטים שלחיסכון
באנרגיה. החוץ (הגג, הקירות והחלונות) חודש לגמרי על מנת להגדיל באופן משמעותי את הבידוד של הבניין. כל ההתקנות הוחלפו על מנת לענות
על קריטריונים של חיסכון ויעילות באנרגיה. מערכת המכונות החדשה הותקנה באופן נסתר על גג המבנה החדש.
ברמה התפעולית, נקודת הגישה הראשית הוזזה כולל חלוקה מחדש של האזורים השונים. המבנה נועד לפעול בתרשים הדומה לשדרה:
מסדרון ראשי המחבר את המרחבים השונים זה לזה ועמוד השדרה ניזון מהמתקנים השונים.
פנים המבנה, השואב השראה מהשימוש המקורי שלו, יש שימוש בצעים ובחומרים המזכירים אווירה טיפוסית לבתי ספר נורדיים.
אור, מתכת ומחיצות זכוכית נבחרו כדי לאפשר המשך חזותי בין החללים ובין המבנים.
ההתערבות בנוף הסביבה, ריצוף החצר והגדר ההיקפית מספקים נותנים שקיפות ומעודדים מרחבים אלה לשימוש עבור עידוד קריאה ופעילויות חוץ.
לבסוף, החידוש של גם קטן קיים בכיכר לארכיטקטורה יוצרת כיכר חדשה וקטנה הנותנת גישה למבנה. דבר זה משפר מאוד את יחסי הגומלין שבין המרחב הציבורי לבין השכונה.
הפרויקט מייצג את ההזדמנות לחיים שלישיים לאדריכלות מסוג זה. אדריכלות שכבר עברה פעם שינוי. דבר זה מאיר את עוצמתה. הגילוי מחדש של המרחבים הפנימיים נובע
מגיאומטריה ברורה ועוצמתית של מבנה קיים. דבר זה יוצר חוויה מרחבית חדשה לגמרי.