שירותי ספרייה בעת קורונה

שירותי הספרייה נפתחים בהנחיית משרד הבריאות ביום ראשון  17.5.20 

1. הכניסה לכותרים ולספריות מותרת רק בחבישת מסיכה ובעטיית כפפות.
2. בכניסה לספרייה, תבוצע בדיקת מדידת חום. לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
3. חובה של מילוי טופס הצהרת בריאות והגשתו לאחראי בספרייה בעת הכניסה לספרייה.
4. יש לשמור על מרחק של 2 מטרים.
5. הכניסה לספרייה היא ליחידים בני 14 ומעלה והשהייה בה היא למשך 15 דקות בלבד.
6. שירותי הספרייה כוללים אך ורק השאלה והחזרה של פריטים.
7. מנוי אישי- יוכלו לשאול 5 ספרים לכל היותר (במקום 3).
8. בתקופה הזאת, של עבודה במגבלות, לא יינתנו קנסות על איחורים בהחזרת ספרים.
9. אין הזמנות של פריטים מהקטלוג. ניתן לשאול רק מאוספי הספרייה שאליה באים.
10. לא יינתנו שירותי גלישה, משחק באינטרנט, הדפסה או סריקה. אין אפשרות לשבת ללמוד בחדרי העיון. ניתן לפנות בדוא"ל של הספרייה
     לקבלת ייעץ בתחומי דעת שונים.

נבקשכם להישמע להוראות צוות הספרייה!
שומרים על ההנחיות שומרים על הבריאות!