Colonia Héctor Caballero Library, Santiago, N.L., Mexico 

Nuevo Leone Bibliotecas
אוכלוסייה: סנטיאגו ממוקמת במרכז החלק הצפוני של מדינת נואבה לאון. מדינת נואבה לאון היא אחת מ- 31 המדינות המרכיבות יחד עם מקסיקו סיטי את מקסיקו. סנטיאגו מונה כ- 40,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה מרכזית. בנואבו לאון יש 6 ספריות ציבוריות.
שנה: 2021
שטח: 80 מ"ר
עלות: הפרויקט מומן ממקורות שונים: 1. גיוס כספים של ארגון Proyecto Reacciona Association. 2. מימון של גופים מקומיים 3. מימון הרשות המקומית.
אדריכלות: .Proyecto Reacciona A.C
לקריאה: Colonia Héctor Caballero Library, Santiago, N.L., Mexico 

שיקום הספרייה העירונית בסנטיאגו הוא נעשה במסגרת תכנית קהילתית ובשיתוף תושבי המקום. מטרת השיקום הייתה ליצור נקודת מפגש עם הקהילה, ולאפשר פיתוח פעילויות תרבות,
שיפחיתו את שיעורי האלימות הגבוהים ויגבירו את איכות החיים באזור.
פרויקט"Crear Communidad" הוא ההתערבות השלישית של העמותה בתחום של שיקום חיי קהילה. בכל התערבות כזו יש צורך בהשתתפות ישירה של הקהילה בפרויקט על כל שלביו:
המשגה, פיתוח וביצוע. טבלאות העבודה שפותחו בשלבי הפרויקט הראשונים היו חשובות לצורך הצלחה אמיתית. הן עזרו לזהות את הצרכים ואת הטעמים של המשתמשים, ולבסוף, לכנס את
המידע שנאסף לכדי הצעה כוללת.
מטרתה העיקרית של ההתערבות הייתה לעמוד בדרישות הקהילה, ולהפוך את הספרייה למקום שמאפשר פיתוח פעילויות חיוביות. הצעת התכנון הוכנה מתוך התחשבות בתקציב נמוך ומוגבל,
ולכן התכנון שהוצע מתאפיין בטכניקות בנייה זולות.
החלק החיצוני של מבנה הספרייה מורכב מארבע חזיתות, שעשויות בעיקר מלבנים. הן מותקנות בארבע זוויות שונות, כדי ליצור תחשה של תנועה ולאפשר שימוש במגוון צבעים על פני כל חזית.
אותו תהליך מיושם בפתחי החלונות, ונועד להחליף את החיפוי המתכתי. הצבע הלבן שימש להאחדה של החזיתות, והוא גם מאפשר להדגיש את השימוש בצבעים אחרים, כמו בדלת, וכמו בשלט
"Biblioteca", שמותקן בחזית הראשית של הספרייה.
בתוך הספרייה היו חללים לא מנוצלים, ובשיקום נמצא להם שימוש מחודש. חדר העיון והיעץ מוקם בחדר הגדול ביותר, ובמקום כונניות המתכת הוקמו כונניות מבטון. מכיוון שהחלל קטן, מדפי
הספרים יכולים לשמש גם כספסלים. השימוש בצבע הצהוב נועד להאיר את החלל ולהרחיבו. החדר השני, שהוא הקטן ביותר, הפך לאזור מחשב ולימוד אישי. המרתף הפך לחלל רב-תכליתי
שמסוגל לארח תערוכות וכנסים, הקרנות סרטים, או לתפקד כמרחב-קריאה רגוע לילדים.
כמה מילים על משרד האדריכלים - Proyecto Reaccion היא עמותה קולקטיבית ללא כוונת רווח. מטרתה היא ליצור השפעה חיובית על החברה, באמצעות אדריכלות חברתית, כוללת ומשתפת,
ועם יישום הידע לטובת הקהילה. הרעיונות לשיקום הספרייה העירונית במדינת נואבו לאון הם שהפכו את המרחב המתפורר למשהו צבעוני וקסום, מלא בפינות תרבות והעשרה.
הספרייה החדשה השתנתה לגמרי. חללים גדולים עם מדפים מלאים בספרים הם הגיבורים. צבעים פסטליים עזים מבהירים את הפינה הקטנה ביותר, ומכל מקום מתאים לקחת ספר, לאבד את עצמך בתוכו,
ולהפיק את המרב מהשיפוץ שנעשה בתמיכת כולם.