Culture Yard Library, Elsinore, Denmark

Kulturværftet
אוכלוסייה: העיר אלסינור במזרח דנמרק מונה כ- 47,000 תושבים
מערך הספריות: 2 ספריות ציבוריות
שנה: 2011
שטח: 6000 מ"ר
עלות: 44,528,748 אירו
אדריכלות: AART Architects
לקריאה נוספת: Culture Yard Library, Elsinore, Denmark

הרבה שנים תשומת הלב היתה ממוקדת על האתר הסמוך לספרייה, מבצר קרונברג שהוגדר ע"י אונסק"ו כאתר מורשת תרבותית.
מבצר קרונבורג זכור בעיקר בגלל תפקידו ממחזהו של שייקספיר המלט וזהו מקום שיש לו כוח משיכה עצום של תיירים ושל תושבים
מקומיים. עם זאת, החצר של בית הספינות הישן באלסינור ישנה את צורתו למרכז תרבות וידע ענק בשטח של 17,000 מ"ר.
המרכז מכיל בנוסף לספרייה הציבורית, אולמות קונצרטים, אולמות למופעים, חדרי ועידות ומוזיאון ספנות.
"חצר התרבות" מסמלת את השינוי שעשתה העיר אלסינור מעיר תעשייתית עתיקה למוקד תרבותי עכשווי. בדרך זו, החצר עוצבה
כציר המחבר בין העבר להווה ונועדה להעצים את הזהות של הקהילה המקומית. ובו בזמן היא מבטאה את המגמות הבינלאומיות
ומעצימה את הקשר שבין הקהילה המקומית לקהילה הגלובלית.
הרעיון האדריכלי שמאחורי עיצוב חצר התרבות הוא שבזכות מאפיינים אדריכליים כגון מדרגות ברזל יצוק ואלמנטים מבטון היוצרים
אינטראקציה עם מבני זכוכית מודרניים ועיצוב פנים עכשווי, הניגוד שבין העבר להווה נהיה ברור. בדרך זו, נשמר המתח שבין ישן לחדש,
דבר הממשיג ומנכיח את העבר לעומת ההווה, את החברה התעשייתית לעומת חברת המידע. הניגוד שבין עבר להווה מחלחל אל "חצר התרבות".
למשל, שלד הבטון המקורי עם הברזל המשוריין חוזק ונשאר חשוף כדי להתייחס לעבר התעשייתי של האזור. ההקשר ההיסטורי,
אם כן, היה הרעיון המבני המרכזי בתהליך העיצוב והבטיח שהצופה הנלהב יגלה פרק בהיסטוריה בכל פינה בחצר ובכל קילוף של קיר.
במילים אחרות, אם ברצונך להבין מהי העיר אלסינור ומהי ההרגשה של הטשטוש המופשט שבין עבר להווה, זהו המקום שכדאי לבקר.
כאשר צופים במבצר קרונבורג מן הים בולטת במיוחד החזית בעלת הפנים הרבות שלו. כמו מבנה מפוצל אך גם מגובש מאוד,
חזית הזכוכית והפלדה האימתנית מאתגרת את האתר ההיסטורי ונועצת מבט אמיץ לעבר המיצר המפריד בין דנמרק לשוודיה. החזית
השקופה גם מחזקת את הקשר שבין הפנים לחוץ, כאפשר להיכנס לספרייה ממפלס הרחוב וליהנות מנוף ים מרהיב וממראהו של מבצר
קורנבורג מכל קומה של הבניין, בעיקר ממערת הזכוכית שבמן מחווה דרמטית מזדקרת החוצה מעל הכניסה הראשית.
בדרך זו החזית מקיפה את החצר באווירה ייחודית כשמשחק הדרמטי המסנוור של הקווים יוצר תחושה של מרחב. אף על פי שהחזית
עשויה ממאות קווים ומשולשים היא נראית כגוש אחד, דבר היוצר תחושה של מקום וזמן. נפח המבנה לוקח גם את הסביבה בחשבון
כיוון שהחזית לא מתפקדת רק כאדריכלות מרחבית אסתטית אלא גם כמגן מזג אוויר המפחית את צריכת האנרגיה והחימום של המבנה.