Saint-Eustache Library, Quebec, Canada

Saint-Eustache Library, Quebec, Canada

Bibliotheque Municipale Guy-Belisle 

אוכלוסייה: העיירה סנט אוסטש, פרבר של מונטריאל, במערב קוויבק שבקנדה, מונה
כ- 45,0000 תושבים.

מערך הספריות: ספרייה מרכזית

שנה: 2012

שטח: 2,600 מ"ר

עלות: 9 מיליון דולר

אדריכלות: ACDF Architecture  

לקריאה נוספת ולתמונות: Saint-Eustache Library, Quebec, Canada

הספרייה הציבורית  גי-בליזל היא בעלת מרחב רב-שימושי המשרת את תושבי העיירה סנט אוסטש. פרויקט החיפוי במינרל
כהה ממצב את הכניסה אל העיר, על שורת העצים הציורית ששתולה לאורך גדות הנהר.
הרעיון שמאחורי נפח המבנה מבוסס על צינור מלבני פשוט שמעוקם ומקופל פעמיים. בכל קצה של הצינור מופיעים משטחי
זכוכית שפתוחים לרווחה אל הנוף של הנהר ואל מפלס של צמרות העצים הצפופות. 
שני אזורי הקריאה, שדומים לתאים, מוקמו בעורף וחופו בחיפוי עץ חמים העוטף את כל המשטחים הפנימיים. חדר קריאה אחד
נתמך מעל גדות הנהר המשתפלים בגובה של 3.5 מטרים. דבר זה מעצים את הדרמטיות של המראות הנשקפים מהספרייה,
ומספק קירוי למרפסת החיצונית. מסך עץ מפוסל ניצב לאורך הדרך הראשית, והוא מייצר הנפשה של פנים המבנה בחזיתו,
ומגדיר את מרחב העבודה האנרגטי לצעירים.
הכניסה הראשית היא מרחב רב שימושי המשכן תערוכות, מפגשי ספרייה וכינוס לקהילה. המסגרת היצוקה מבטון במרקם
של עץ, בחזית המבנה, מייצגת את פעילויות הספרייה למען העיר ואת פעילויות העיר למען הספרייה.
הספרייה מהווה גשר בין הנהר לבין העיר במקום שבו הטבע והתרבות נפגשים.
הספרייה מהווה מקום למנוחה, להתרגעות, ללמידה, לבילוי, לעבודה, לאינטראקציה בין אנשים ולהפצת רעיונות.
(פרסום 2016)

Photo in Courtesy of ACDF  Architecture