Girona Public Library, Catalunya, Spain

Biblioteca Pública de Girona
אוכלוסייה: העיר חירונה שבספרד מונה כ-100,000 תושבים
מערך הספריות: הספרייה היא חלק מרשת הספריות של קטלוניה, שמונה 6 ספריות גדולות.
שנה: 2014
שטח: 8,072 מ"ר
עלות: 15,580,000 אירו
אדריכלות: Mario Corea ARQ
לקריאה נוספת ולתמונות: Girona Public Library, Catalunya, Spain

הספרייה החדשה ממוקמת בחלקה מלבנית במרכזה של העיר חירונה שבספרד. הספרייה שוכנת בשכונת מגורים קטנה וצפופה, בין
בנייני-מגורים גבוהי קומה.
העובדה שזו הספרייה הגדולה ביותר ברשת הספריות של קטלוניה, יחד עם התנאים האורבניים שבהם היא הוקמה, הובילו לאסטרטגיית
תכנון המבוססת על שני שיקולים. שיקול אחד – החשיבות התרבותית והאזרחית של הספרייה - הוביל לבידול המבנה מסביבתו, הן בצורה
והן בחומרים שמהם הוא נבנה. השיקול הנוסף שנלקח בחשבון היה התביעה לשמר את התפקיד המסורתי של הספרייה - קריאה, לימוד
ומקום להתרגעות – לצד האתגרים בתכנון ספרייה בת ימינו, כמקום לאינטראקציה חברתית לצעירים ומבוגרים.
מרחבי הספרייה השונים פוזרו וחולקו במבנה בן ארבע הקומות בהתאם לשימוש ולפעילויות השונות. המבקרים נכנסים מהכיכר הציבורית
החדשה לתוך קומת הכניסה הפתוחה והדינמית, שבה שוכנים ספריית הילדים, מרחבי קריאה ומשחק, אודיטוריום, גלריה לתצוגות, בית-קפה,
ומרחב לקריאת עיתונים ולצפייה בסרטים. בקומה הראשונה והשנייה ישנם אזורים לפריטים מיוחדים ובעלי ביקוש גבוה. בקומות אלה נמצאים
גם מרחבים לקריאה, לעבודה בקבוצות ולמחקר. משרדי הספרייה מוקמו בקומת המרתף.
גרם מדרגות רחב ופתוח מחבר בין הקומות, והוא מהווה אלמנט מפתח להבנת ההמשכיות במרחב הפנימי, המשכיות שמאורגנת סביב שלוש חצרות
פנימיות. דרך קירות הזכוכית השקופים חודר אור טבעי ונצפה נוף ירוק של הגנים, שהם בעצם המשך של פנים הספרייה.
הקיר הגבוה, הירוק, שופע החיוניות, הוא רקע לרצף הפלטפורמות שנוצרו בעקבות הגיאומטרייה המשתנה.

Photo in courtesy of Mario Corea ARQ