Central Library Renovation Of The Boston Public Library, USA

Boston Public Library
אוכלוסייה: העיר בוסטון שבארצות הברית מונה כ-670,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה מרכזית ו-24 ספריות שכונתיות
שנה: 2016
שטח: כ- 14,000 מ"ר
עלות: 78 מיליון דולר
אדריכלות: William Rawn Associates, Architects, Inc 
לקריאה נוספת ולתמונות: Central Library Renovation Of The Boston Public Library, USA 

הספרייה הציבורית של בוסטון זכתה לאחרונה לחידוש, שבוצע מתוך שאיפה לשמור על נאמנות לתוספת שתיכנן האדריכל הראשון,
פיליפ ג'ונסון, למבנה הספרייה הישן (ב-1972). בה בעת, נועד החידוש להעניק לתוספת רכיבים אדריכליים שיחברו אותה יותר
למבנה הספרייה ההיסטורי, לרחוב בוילסטון, ובעיקר - למשימת הספרייה הציבורית במאה ה-21.
חידוש הספרייה המרכזית הציבורית בבוסטון התבצע בשני שלבים: בשלב הראשון, שהסתיים ב-2015, נוספו מתקנים גדולים
ומשופרים לאוספי העיון, הילדים ובני-הנוער. בשלב השני הורמו בסיסי העמודים, העשויים מגרניט, ונפתחו שלושה פתחים הפונים
אל רחוב בוילסטון. כך נוצר אולם חדש, בן שתי קומות, הכולל נקודות-כניסה נוספות. השלב השני של עבודת החידוש כלל גם את
חידוש המפלס התחתון, הקומה הראשונה והגלריה, של בניין ג'ונסון, כמו גם המרחב החיצוני שלו.
מרגע שבניין ג'ונסון נסגר מבחוץ ע"י חלונות בגוונים שונים וע"י סדרת מסכי גרניט, המבנה נפתח לרחוב. בסיסי העמודים הוסרו
לטובת חלונות זכוכית שקופים, ודרכם רואים נוף חדש שכולל עצים, שולחנות קפה ושבילי הליכה. בזכות השינוי הזה, הספרייה
המרכזית ורחוב בוילסטון מחוברים זה לזה כפי שלא היו מעולם.
משמעות הסרת הקירות בלובי הקומה הראשונה בבניין ג'ונסון: במקום כניסה מוצללת, המבקרים זוכים בכניסה למבט מרומם של
כל הקומה הראשונה ושל הגלריה שמתחת לתקרה המתמשכת.
בבניין ג'ונסון המחודש נעשה שימוש בצבעים ובחומרים של מבנה הספרייה הישן, בניין מק'קים. כך חוזק החיבור בין המבנים.
הצבעים החיים של הקירות והשטיחים בבניין ג'ונסון נשלפו מהתמונות ומציורי-הקיר בבניין מק'קים. רצפת האבן והכניסה הבולטת
מתכתבות עם הלובי המרהיב של המבנה הישן (מק'קים). עכשיו אפשר לראות את שתי החצרות ישירות מהכניסה מרחוב בוילסטון.
מאפיינים עיצוביים נוספים כוללים לוחות עץ חם וריהוט מודרני. הלובי של בניין ג'ונסון מכיל גם ציור-קיר של קו הרקיע של בוסטון,
המשרטט פסיפס של ספרים צבעוניים בכריכה קשה, תלויים בשורה על הקיר. במסגרת עבודות החידוש מיחזרו, במידת האפשר, חומרים
ישנים: אבני הגרניט המקוריות שובצו בריצוף החיצוני, והשולחנות המקוריים שויפו ולוטשו עבור קומת הגלריה. אחד מתוך שישה אדני
עציצים נשמרו בעורף המבנה.
לסרטון על חידוש הספרייה המרכזית בבוסטון שבארצות הברית והפיכתה לספרייה ציבורית בת זמננו לחצו כאן!
לסרטון על חידוש ספריית הילדים בספרייה המרכזית בבוסטון שבארצות הברית והפיכתה לספרייה ציבורית בת זמננו לחצו כאן!

Photo in courtesy of Robert Benson & Bruce Martin