Kew Gardens Hills Library, Queens, NY, USA

Kew Gardens Hills Library Branch

אוכלוסייה: קיו גארדנס הילס היא שכונה ברובע קווינס שבניו-יורק. היא מונה כ-43,000 תושבים.
מערך הספריות: ברובע קווינס (אחד מ-5 הרובעים של ניו-יורק) המונה כ-2.4 מיליון איש יש 65 ספריות ציבוריות. 3 מתוכן פועלות
בקיו גארדנס הילס.
שנה: 2017
שטח: 10,000 מ"ר. הרחבה של כ-3,300 מ"ר
עלות: 9.9 מיליון דולר
אדריכלות: WORKac 
לקריאה נוספת ולתמונות: Kew Gardens Hills Library, Queens, NY, USA 

ארבע שנים ארכו השיפוץ וההרחבה של ספריית קיו גרדנס הילס. הספרייה נסגרה בשנת 2013, אבל קשיים שהתעוררו בגלל
בעיות בבנייה ובעיצוב עיכבו את סיום הפרויקט.
הספרייה מאז ומתמיד הייתה ארגון מפתח בקהילה המגוונת של קיו גארדנס הילס, והיא מתגאה במספר המבקרים ובמספר ההשאלות
הגבוהים ביותר במדינה. התמיכה של חברי הקהילה בתכנון המתקנים הנדרשים הייתה מכרעת. היא התבטאה גם בנוכחות פיסית של
חברי הקהילה בספרייה, מתוך הכרה בחשיבותה בחיי הקהילה.
חידוש פני הספרייה הוותיקה, שהוקמה בשנת 1966, כלל גם תוספת של 2,000 מ"ר. הנפח של המבנה הישן עדיין נראה לעין
בספרייה המחודשת. אבל שידרוג המבנה, יחד עם עיצוב פנים חדש, החליפו את המבנה הקודם והגדילו את שטחו בכ-3,300 מ"ר.
נקודת המוקד של התכנון החדש היא המרחב הציבורי שמקיף את הספרייה וממלא את הנסיגה שנוצרה בין עקבות המבנה הקודם לבין
המדרכה. המרחב הציבורי בהיקף הספרייה מחופה בגג ירוק, וכך הוא מצטרף אל הגנים שבצדדים האחוריים של הספרייה, ויוצר מעגל
מתמשך של ירוק. בפנים, האזורים ההיקפיים מתפקדים כאגד חדרים לשימוש קבוצות שונות: מבוגרים, נוער, ילדים ואנשי-צוות.
החזית החדשה היא הרמה פיסית ומטאפורית של קירות פנים-הספרייה, על-מנת לשדר את הפעילויות של הספרייה החוצה. בפינה
הציבורית של האתר, הגג מגיע לרמה של מבנה מונומנטלי. הרמה נוספת, קטנה יותר, מתרחשת בפינת הילדים, והמראה שנשקף
ממנה כלפי חוץ ממוסגר בגובה הילדים. 
בין שתי ההרמות, החזית שוקעת למטה כדי ליצור פרטיות לצוות ובאזורי החזרת הספרים שבעורף המבנה. אזור הכניסה שבחזית
בולט החוצה אל הרחוב כדי ליצור גגון, דבר המזכיר דף שבולט מספר. בצד הצפוני החזית יורדת שוב, והיא יוצרת פרטיות באזור
הלימוד לבני-נוער. החזית הנמוכה גם מגשרת על הבדלי קנה-המידה שבין הספרייה לסביבת-המגורים שבה שוכנת.
החזית עשויה מסיב זכוכית מותאם (פיברגלס) שמחוזק בלוחות בטון. הצורה שלהם מדמה לווילון שנתון לתנודות קלות, בעל קפלים
אנכיים. אלה יוצרים משחק של אור וצל שמרכך את פני החזית, שעשויים מזכוכית. מתחת לחזית ניצבים חלונות גדולים שפונים אל
החוץ ומספקים אור לא-ישיר, שחוזר מהבטון החשוף של החזית המורמת. לוחות הבטון אינם רק מלאי-הבעה ופונקציונליים, אלא
הם גם בעלי תפקיד מבני: אלו לוחות באורך של 60 מטר שתומכים בגג הירוק מבלי להיכנס לחלל הפנימי הפתוח. שני עמודים בלבד
הם התמיכה של הקורות האלה.
לספרייה התווסף מדור ביהדות ובו מאות משאבי מידע בעברית וברוסית.

Photo: Bruce Damonte

תמונה של ספריית קיו גרדנס היל