Tulsa City County Central Library, Oklahoma, USA 

Tulsa Central Library
אוכלוסייה: טַולסה היא העיר השנייה בגודלה במדינת אוקלהומה. היא מונה קרוב ל-402,000 תושבים.
מערך הספריות: 24 ספריות ציבוריות, כולל ספרייה מרכזית.
שנה: 2018
שטח: כ-13,500 מ"ר
עלות: 53.5 מיליון דולר
אדריכלות: MSR Design
לקריאה נוספת ולתמונות: Tulsa City County Central Library, Oklahoma, USA 
Tulsa City Council Library

כשספריית טולסה נפתחה בשנת 1965, ראו בה מקדש מודרני לספרים וחלק בלתי-נפרד מכיכר עירונית חדשה, שתוכננה ברוח המודרניזם העירוני. חמישים שנה לאחר מכן,
פוטנציאל עירוני שנותר מוזנח הותיר כיכר-עיר עייפה, נטושה ולא בטוחה. על רקע זה תוכנן המתחם מחדש, במטרה להחזיר את החיים למקום.
ספריית טולסה החדשה יוצרת חיבורים בין פנים לחוץ, הן בשביל להעלות תפאורה עירונית עכשווית והן כדי ליצור חווית משתמש חיובית. מטרות התכנון כללו ניצול של
שטחי-החוץ, הגברת הביטחון, יצירת כניסה קלה ופשוטה למבנה והוספת חניון. כמו כן, תוכננו גינה ומרחב לפעילויות בין הספרייה לחניון. בתוך הספרייה, חללים נפתחו ואוחדו,
המרחב לאינטראקציה חברתית הורחב, ושולב בו מרכז חינוך אינטראקטיבי למחקר ולפיתוח של מיומנויות למידה.
השינוי כלל גם החלפה של כל המערכות במבנה. המערכות מוקסמו, במהלך של תכנון בר-קיימא, כך שישפיעו לטובה על בריאות הציבור ורווחתו ויצמצמו השפעות מזיקות ארוכות-טווח
על הסביבה.
צוות התכנון ניגש לפרויקט כדי לתת פיתרון לספריה במאה ה-21, וכן כדי ליצור מקום שיתרום באופן פעיל להתחדשות העיר. לוחות-האבן שבחזיתות המבנה נוצקו מחדש, האמנות
הסביבתית שופצה, ובוצע ניקיון מקיף. כל השינויים האלו בוצעו באופן שמכבד את עיצוב הספרייה שהוקמה ב-1965.
בספריית טולסה יש 140 מקומות ישיבה ללמידה, למפגשים ולהתרגעות. בכיכר עצמה, שהייתה פעם עייפה ומרוטה, יש עכשיו שפע של צמחייה ומקומות ישיבה. יחד עם בית-הקפה
של הספרייה, שטחי-החוץ מספקים למעלה מ-400 מקומות ישיבה. המרחב החיצוני משמש מקום מפגש לאנשים עוד לפני שהספרייה נפתחת לקהל.