Louisville Public Library SWRL, Kentucky, USA

Louisville Free Public Library
אוכלוסייה: לואיסויל היא הגדולה שבערי מדינת קנטקי שבארצות-הברית, והיא עיר-המחוז של מחוז ג'פרסון העיר מונה למעלה מ-621,000 תושבים.
מערך הספריות: 19 ספריות ציבוריות
שנה: 2014
שטח: כ-3,700 מ"ר
עלות: 10.2 מיליון דולר
אדריכלות: MSR Design
לקריאה ולתמונות: Louisville Public Library SWRL, Kentucky, USA

הספרייה האזורית החדשה ממוקמת בדרום-מערב לואיסוויל. זו הראשונה מבין שלוש ספריות אזוריות שתוכננו על-ידי מנהל הספריות. היא משמשת כמודל לספריות
אזוריות אחרות מבחינת האלמנטים התכנוניים ומערכות-הבנייה הכלולות בה. בבנייה נעשה שימוש מיומן במסגרת של קונסטרוקציית פלדה, דומה לזו שמשתמשים בה
בחנויות קמעונאות גדולות. בעיצוב הספרייה נעשה שימוש יצירתי בחומרים זמינים. מרחבי-הספרייה זכו באמצעי-תאורה פעילים וסבילים, תוך שימוש באסטרטגיות
תאורה הנשענות על התגובה של חומרי וצבעי הבנייה לאור-היום שנכנס למבנה.
מרכיבים סטנדרטיים הכוללים לוחות מתכת שטוחים, מערכות-חלונות, וריצוף מוגבה מגומי ממוחזר יוצרים שטח ציבורי גמיש מאוד ובעלות תחזוקה נמוכה. במרחבי הספרייה
ניתנת עדיפות לתאורת-יום טבעית על-פני תאורה מלאכותית.
המטרות העיקריות של הספרייה היו ליצור מקום כינוס לקהילה שימשוך את כל שכבות הגיל, שיעודד פעילויות במרחב פתוח, יטפח למידה ברוח המאה ה-21 ויספק גמישות
שתענה על צרכים עתידיים.
באמצעות היעילות בתכנון ובבנייה, הספרייה איחדה פונקציות שנסתרות מעין הקוראים, כדי להקדיש אחוז גבוה מהשטח לטובת המרחב הציבורי.
קנה-המידה של המבנה, יחד עם היותו מקור-השראה זוהר, יוצרים נוכחות בסביבה מקוטעת של עסקים הפזורים לאורך כביש מהיר.
המבנה של הספרייה וצורתה מנצלים את כיווני-האוויר השונים להחדרת אור-יום טבעי, שבהיותו דינמי הוא יוצר שינויים בתוך הספרייה לאורך שעות היום.
בעיצוב המבנה שולבה מערכת-מים שמסננת את המים הזורמים במבנה ובאתרים הסמוכים לו. המערכת נועדה לדחוף את המים אל מחוץ לאתר במקום לטפל בהם.
פנים-הספרייה השקוף מציע מרחבים מזמינים וחווייתיים לכל שכבות האוכלוסייה. הקווים הברורים מעודדים שירות יעיל ואינטראקציה בין הספרנים למבקרים. תקרה אקוסטית בולמת
רעש באזורים של הנוער והמבוגרים, בעוד המרחב נשאר פתוח. מגדלי-תאורה בגובה של למעלה מ-10 מטרים משקפים את אור היום ואת צבעו. הם גם מתווים את הדרך לאזורי
השירות במדורי הילדים, הנוער והמבוגרים, ומשפרים את ההתמצאות במרחב.

Photo: LFPL