Brel - Brassens Social – Cultural Centre, Courcouronnes, France

Centre Social Brel-Brassens
אוכלוסייה: קורקורון היא קומונה (חלוקה מינהלית הדומה למחוז) שנמצאת בפרברים הדרומיים של פריס, צרפת. היא מונה כ-14,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה ומרכז קהילה.
שנה: 2015
שטח: 1,749 מ"ר
עלות: 5.2 מיליון אירו
אדריכלות: HESTERS OYON Architects
לקריאה נוספת: Brel - Brassens Social – Cultural Centre, Courcouronnes, France

מרכז התרבות של קורקורון הוא הרחבה של הטיילת "Orme a Martin". אדריכלי הפרויקט ראו בעיני רוחם מבנה נטוע בנוף, שהטרסות סביבו משלימות
את הגן, שחסרה לו עלילה. החזית המוזהבת של המבנה מסמלת את הפונקציה התרבותית של כרכים עירוניים ושל גנים תלויים.
הזהב בחזית המבנה מסמל, כאמור, את התפקיד התרבותי של המקום בלב המרכז החברתי. החזית מתכתבת עם השדרה הסמוכה.
הצורה האדריכלית של המבנה היא כדוגמת האות U שפונה לעבר הטיילת ומציעה מבט פתוח ורחב בהשוואה לחזית רגילה. צורה זו, הדומה למעין עריסה חתוכה,
עוטפת את המקום בנוף הגנים והטרסות.
חזית קומת-הכניסה, שמורכבת כולה מחלונות, מזמינה את הציבור להביט פנימה וחושפת את פנים הספרייה.
מרכז התרבות קרוב לכל תושבי המקום, והוא מהווה מקום של קבלת פנים, ומרכז לפעילויות חברה ותרבות עבור התושבים. המרכז מעודד את פיתוח הקשר החברתי
ומעורב בחיים המקומיים. הוא מהווה משאב משמעותי עבור הקהילה, כיוון שמלבד ספרייה ציבורית, שוכנים במבנה גם משרד עורכי-דין, מרפאת אחיות, ועובדים סוציאליים.
מרכז התרבות משלב בתוכו מרחב רב-תכליתי גדול. הוא כולל סטודיו למחול, ומציע מספר רב של פעולות תרבות, סדנאות וחוגים לילדים, לנוער ולמבוגרים, טיולים, חוגי ספורט
ומרכז הורות. כל אלה מתפרסמים בלוח האירועים שמתעדכן מדי חודש.

La Marie de Courcouronne :Photo