Woluwé Saint Pierre Public Library, Belgium

Bibliothèque Woluwe-Saint-Pierre

אוכלוסייה: וולווה סינט פייר היא אחת מתשע עשרה הרשויות המרכיבות את בריסל כולל עיר הבירה בריסל והמשותף לכל הרשויות הוא שהן
דו לשוניות, דוברות צרפתית והולנדית. העיר מונה כ- 42,000 תושבים.
מערך הספריות: ספרייה ציבורית
שנה: 2014
שטח: 1165 מ"ר
עלות: כ- 2.2 מיליון אירו
אדריכלות: Plus office Architects
לקריאה נוספת ולתמונות:
Woluwé Saint Pierre Public Library, Belgium 
Commune de Woluwé Saint Pierre
Bibliothèque Woluwe-Saint-Pierre

הספרייה הציבורית החדשה נבנתה על-פי עקרונות הבנייה הירוקה, שדוגלת בחיסכון באנרגיה, בשימוש בחומרים בריאים וירוקים, בחיסכון,
בטיפול בפסולת, ובתחבורה שמקרבת את האדם ליעדו. הרעיון היה להעמיד את המבנה בצורה שתתאים לאקלים המקומי, להציב פתחים נכונים
וליצור הצללות נכונות, לבנות בידוד מתאים . זוהי בנייה ירוקה פסיבית, כלומר: לא בהכרח משקיעים באלמנטים נוספים ובמערכות שמייקרות
את התהליך, אלא מתכננים את פרטי הבנייה מלכתחילה. לוחות המתכת העוטפים את המבנה מתכתבים עם כתבי יד מימי הביניים שנכתבו בדיו זהב.
הדבר הבולט בספרייה הוא חיפוי הקירות החיצוניים של מעטפת הבניין בצבע זהב.
בניין הספרייה ממוקם בתוך קמפוס של בית-ספר, ומחבר בין מתקני בית-הספר לקהילה ולשכונה הסובבת. מרחוק נראה שהספרייה יושבת בין
אזור מיוער לאזור מגורים.
פנים הספרייה תוכנן ועוצב כמרחב מסביר פנים המקדם שיח ודיאלוג חברתי. בתכנון המרחב יצרו האדריכלים מקצב הרמוני בין חלונות המבנה
והמדפים. בניגוד למעטפת החיצונית, פנים המבנה תוכנן בצורה ניטרלית ופונקציונלית. מרחבי הספרייה מאווררים עפ"י כללי הספרייה העכשווית,
כשהדגש הוא על מחשוב ותקשוב, ולא על מסות של ספרים להשאלה.
הפטיו והגן שבו מהווים חלק מרכזי וחשוב בתכנון הספרייה. במקום הזה מנוהלים צריכת האנרגיה של המבנה וכניסת האור לחללי הספרייה.
הפטיו והגן גם מהווים מקום נוסף לקריאה ולהתרגעות של המבקרים.

Photo: https://www.woluwe1150.be/en