Nandalal Sewa Samithi Library, Puducherry, India

אוכלוסייה: פודוצ'רי, קולוניה צרפתית לשעבר, היא טריטוריית איחוד בהודו המוקפת על ידי מדינת טאמיל נאדו.
מלבד פודוצ'רי כוללת הטריטוריה עוד שלוש עיירות חוף בדרום הודו, שהיו גם הן שטחים צרפתיים.
פודוצ'רי מונה כ- 250,000 איש.
שנה: 2018
שטח: 1800 מ"ר
אדריכלות: Anupama Kundoo Architects
לקריאה נוספת ולתמונות: Nandalal Sewa Samithi Library, Puducherry, India

מבנה הספרייה החדש ממוקם בשכונת מגורים עם התפתחות עירונית מואצת. הספרייה החדשה מהווה תשתית חברתית משמעותית
לאנשי הקהילה המקומית.
הספרייה נבנתה מלבנים חשופות מתוצרת מקומית ומתכתבת בכך עם מבני המגורים המטויחים והצבועים בסביבתה. צורת גג המבנה
שורטטה כ"ספר פתוח" ונעשה שימוש בברזל צמנט, מערכת בנייה שמשתמשת בטיח המונח על רשת מתכת. זו שיטת בנייה מתקדמת
המסמלת ידע והתפתחות מתמדת. הקירות האנכיים בקומה העליונה נוטים כלפי חוץ כמו עטרה, שכן מבנה הספרייה נועד לשרת את
הקהילה ולהשקיע בהעצמתה באמצעות קידום קריאה ולמידה.
השטח לבנייה היה מוגבל והמרפסת בקומה העליונה נועדה לפצות על כך שאין שטח חיצוני לספרייה. שטח זו נועד להתבוננות,
לבילוי שעות פנאי ולפעילויות תרבות.
בספרייה מוצעים ספרים בבראייל ללקויי ראייה. שירות זה בא לידי ביטוי באדריכלות של המבנה: גופן בראייל משולב באלמנטים
של הבנייה כמו נקבוביות בקירות הלבנים, בהצללה ובתקרה.
דפוסי אור של גופני בראייל מקרין פנימה לתוך חללי המבנה, כך שגם הרואים יכולים לראות את שפתם של לקויי הראייה.
בספרייה חומרי קריאה מודפסים ומעודכנים, ספרי עיון באנגלית, בהינדית ובטמילית. כמו כן, הספרייה מציעה ספרים שיימשכו
ילדים לספרייה וספרים לבחינות כניסה לאוניברסיטאות. שטח רחב הוקצה לספרים בבראייל לליקויי ראייה.
חזון הספרייה, הוא להחדיר את אהבת הקריאה, לפתוח הזדמנויות עבור הקהילה, ולשרת את המדינה בהתמקדות שיפור חייהם של
אנשים ראויים. הספרייה הציבורית היא הבסיס להפוך את האזרחים לאחראים על חייהם ולאיכפתיים כלפי הזולת.
הספרייה הוקמה בעזרת קרן הנאמנות - Nandlala Seva Samithi Trust.