השלישי / ישי שריד

בספרו "השלישי" עוסק ישי שריד במקדש השלישי. הספר "השלישי" מתאים לתשעת הימים עד תשעה באב שבהם עם ישראל
אבלים על חורבן בית המקדש השני שהחריבה מלכות רומא.

ברומן הדיסטופי עסוקה הממלכה היהודאית במלחמה בלתי פוסקת, לאחר שהתקיפו את שכניהם העמלקים. "יום האידוי" שחולל
הרס וּשְמָד בתל אביב ובחיפה ושילח קרינה רדיואקטיבית למרחקים, הצית כמיהה אל אש התמיד. הנאמנים שִחְזְרוּ את המנורה
שפוסלה בשער טיטוס, וארון הברית חולץ גם הוא ממעבה האדמה.

הארון הארכיאולוגי נעטף ביריעה ומוצב בקודש הקודשים. מתא כלאו יהונתן מתוודה: "רציתי להסביר את מעשיי, לבאר את
העובדות, לפרוש בפניכם יריעה רחבה יותר" (עמ' 11). הלשון הכוהנית לבשה צורה טקסטואלית בעברית החדשה. יריעת ארון
הברית הפכה בלשוננו ליריעת הסיפור.

החפירות מטה, אותו חיפוש במעמקי ירושלים, שהתחייב מתוך המאמץ לשחזור המקדש, החליף את הכמיהה למעלה להנחית אנשים
על הירח. המלך נכשל בשאיפותיו האסטרונומיות המוקדמות כי בדיקות הטַהֲרָה, הקָרבנות המשחיתים והעימות המתמיד עם העמלקים
ואומות העולם מחלישים את הממלכה. 

החתירה לשלמות בבניית כלי הזהב ובהקרבת הקרבנות יוצרת פער בין ההנהגה לבין העם: "במקדש אין טפל. הכל עיקר והכל מוכרח
להיות מושלם בכל תג ותג בדיוק כמצווה בתורתנו הקדושה" (עמ' 16). ואילו הקבצנים והרעבים מתרבים לאחר שמס המקדש,
הקָרבנות ותחזוקת המקדש רוששו אותם.

הסיפור מָעֳבָר בפלאשבקים מתוך תא הכלא. בתחילת הספר הוא מתעמת עם עצמו, מפני שהוא פצוע ומנוע כניסה למקדש לפי ההלכה.
אח"כ הוא מתעמת עם המורדים, שהקריבו חזיר על המזבח. נקודת המפנה היא התגלות המלאך במקדש או אדם שטוען שהוא מלאך.
בקודש הקודשים יהונתן מדבר עם השכינה. החזיונות הללו שינו אותו.

כשמציינים את תשעה באב, נשאלת השאלה מה מקומו של המקדש בחיינו וכיצד אנחנו רואים את הקָרבנות. האם אלוקים תובע מאתנו
קָרבנות. מה טיבם של קָרבנות אלה. איך נשמור שקָרְבָּנֵנוּ לא יהפוך ל"עבד נרצע של רשעות" (253). איך נכונן דו שיח בינינו לבין
האלוהות בלא מקדש ובלא קרבנות. שאלות אלה עולות מול "השלישי" שכתב ישי שריד. הספר מאמת את נוכחות המקדש.

כתבה: אביטל דוידוביץ', ספרנית בכותר ראשון אלון

כריכת הספר השלישי