חיי הנצח של הנרייטה לאקס / רבקה סקלוט

איך הייתם מרגישים לו הייתם יודעים, שתאים מגופו של אדם אהוב עליכם שנפטר, ממשיכים לחיות עשרות שנים אחרי
שליוויתם אותו למקום מנוחתו?
איך הייתם מרגישים אם הייתם יודעים, שנעשתה בגופכם פרוצדורה רפואית בלי להתייעץ איתכם ובלי לקבל את הסכמתכם לכך?


שמה היה הנרייטה לאקס – אישה אפרו־אמריקאית, שבשנת 1951 חלתה בסרטן צוואר הרחם ואושפזה בבית חולים המיועד
ל"צבעוניים", כפי שכונו פעם השחורים באמריקה. מבלי שקיבלו את הסכמתה, נלקחו מגופה תאים לביופסיה, והועברו ללא ידיעתה
למעבדות מחקר שונות. אף היום ממשיכים התאים לחיות, להתרבות ולשגשג ולשמש חוקרים במעבדות שונות בעולם כולו.
התאים שנלקחו מגופה גילו יכולת מדהימה שאותה חיפשו החוקרים במשך שנים רבות: הם המשיכו לחיות מחוץ לגופה – במבחנות,
וניתן היה לעשות בהם ניסויים רבים ושונים. התאים הנקראים תאי HeLa (ראשי התיבות של שמה) שימשו לגילוי החיסון נגד
מחלת הפוליו, לפריצות דרך רבות בחקר הסרטן, לחקר מחלות רבות נוספות ולפיתוח טכניקות מחקר חשובות.
שנים אחרי פטירתה נודע הדבר למשפחתה, משפחה ענייה מבולטימור. המשפחה מעולם לא קיבלה תמלוגים על
השימוש בתאים ומעולם לא קיבלה תשלום כלשהו עבור התרופות שפותחו. תרופות שעליהן הרוויחו חברות התרופות הון רב.
למשפחה גם מעולם לא היתה באפשרותה לרכוש את התרופות שפותחו מתאיה של אם המשפחה.
הסופרת רבקה סקלוט שוחחה עם בני משפחתה, ראיינה אנשי מדע, קראה וחקרה מסמכים רבים וכתבה ספר שהכול בו אמת — סיפור
שעל כולנו להכיר. הספר נקרא כרומן, השפה קולחת והוא בעיקר מְזַמֵן חשיבה על זכויות אדם ועל הדרך שעשתה (או שלא) החברה
המערבית ב 68 השנים מאז חלתה ונפטרה הנרייטה לאקס.

כתבה רינת דנציגר, כותר ראשון שקמה

כריכת הספר חיי הנצח של הנרייטה לאקס